Home Khoa Học Công Nghệ

Khoa Học Công Nghệ

Khoa học công nghệ – Công nghệ tương lai Artificial Satellite (space satellite) Xem các tập khác thuộc chủ đề này ở đây : https://www.youtube.com/playlist?list=PLiiBa13ZLFn08vUQrddvRVtVzE3PYBpMm Cơ học lượng tử, Công nghệ tương lai, khoa học công nghệ, khám phá thế giới, khoa học kỹ thuật.
Khoa học công nghệ – Công nghệ tương lai Kỹ thuật xây cầu của nước Anh Xem các tập khác thuộc chủ đề này ở đây : https://www.youtube.com/playlist?list=PLiiBa13ZLFn08vUQrddvRVtVzE3PYBpMm Cơ học lượng tử, Công nghệ tương lai, khoa học công nghệ, khám phá thế giới, khoa học kỹ thuật, Nat Geo Wild, National Geographic, Thời gian, […]
Inventions That Changed The World 20 gadget that changed the world Xem các tập khác thuộc chủ đề này ở đây : https://www.youtube.com/playlist?list=PLmWnAlVYiqoEj2fQ-FtxRVxsfxu3-z0Hu Những phát minh của nhân loại, Công nghệ tương lai, khoa học công nghệ, khám phá thế giới, khoa học kỹ thuật, Nat Geo Wild, National Geographic, Thời gian, Thuyết tương đối, […]
Công nghệ tương lai Solar power – Năng lượng Mặt Trời – Thuyết minh Xem các tập khác thuộc chủ đề này ở đây : https://www.youtube.com/playlist?list=PLmWnAlVYiqoFiW97yMRaNtJqGR0ZnH5ep Công nghệ tương lai, khoa học công nghệ, khám phá thế giới, khoa học kỹ thuật, Nat Geo Wild, National Geographic, Thời gian, Thuyết tương đối, Nova, Human, Loài […]
101 Inventions That Changed The World The History Of Print Media – Từ ấn lót đến truyền thông Xem các tập khác thuộc chủ đề này ở đây : https://www.youtube.com/playlist?list=PLmWnAlVYiqoEj2fQ-FtxRVxsfxu3-z0Hu Những phát minh của nhân loại, Công nghệ tương lai, khoa học công nghệ, khám phá thế giới, khoa học kỹ thuật, Nat Geo Wild, […]
101 Inventions That Changed The World The Empire State Building – Tòa nhà Empire State Xem các tập khác thuộc chủ đề này ở đây : https://www.youtube.com/playlist?list=PLmWnAlVYiqoEj2fQ-FtxRVxsfxu3-z0Hu Những phát minh của nhân loại, Công nghệ tương lai, khoa học công nghệ, khám phá thế giới, khoa học kỹ thuật, Nat Geo Wild, National Geographic, Thời […]
101 Inventions That Changed The World X-ray – Tia X – Tia Rơn-ghen Xem các tập khác thuộc chủ đề này ở đây : https://www.youtube.com/playlist?list=PLmWnAlVYiqoEj2fQ-FtxRVxsfxu3-z0Hu Những phát minh của nhân loại, Công nghệ tương lai, khoa học công nghệ, khám phá thế giới, khoa học kỹ thuật, Nat Geo Wild, National Geographic, Thời gian, Thuyết […]
101 Inventions That Changed The World Balloon, air-ship – Khi khí cầu & Tàu lượn Xem các tập khác thuộc chủ đề này ở đây : https://www.youtube.com/playlist?list=PLmWnAlVYiqoEj2fQ-FtxRVxsfxu3-z0Hu Những phát minh của nhân loại, Công nghệ tương lai, khoa học công nghệ, khám phá thế giới, khoa học kỹ thuật, Nat Geo Wild, National Geographic, Thời […]
101 Inventions That Changed The World Bycycle history – Xe đạp Xem các tập khác thuộc chủ đề này ở đây : https://www.youtube.com/playlist?list=PLmWnAlVYiqoEj2fQ-FtxRVxsfxu3-z0Hu Những phát minh của nhân loại, Công nghệ tương lai, khoa học công nghệ, khám phá thế giới, khoa học kỹ thuật, Nat Geo Wild, National Geographic, Thời gian, Thuyết tương đối, […]
101 Inventions That Changed The World Golden Gate Bridge – Cầu Cổng Vàng Xem các tập khác thuộc chủ đề này ở đây : https://www.youtube.com/playlist?list=PLmWnAlVYiqoEj2fQ-FtxRVxsfxu3-z0Hu Những phát minh của nhân loại, Công nghệ tương lai, khoa học công nghệ, khám phá thế giới, khoa học kỹ thuật, Nat Geo Wild, National Geographic, Thời gian, Thuyết […]
Inventions That Changed The World Máy thu phát vô tuyến điện Xem các tập khác thuộc chủ đề này ở đây : https://www.youtube.com/playlist?list=PLmWnAlVYiqoEj2fQ-FtxRVxsfxu3-z0Hu Những phát minh của nhân loại, Công nghệ tương lai, khoa học công nghệ, khám phá thế giới, khoa học kỹ thuật, Nat Geo Wild, National Geographic, Thời gian, Thuyết tương đối, […]
Inventions That Changed The World Electrodynamics – Sức mạnh của điện từ Xem các tập khác thuộc chủ đề này ở đây : https://www.youtube.com/playlist?list=PLmWnAlVYiqoEj2fQ-FtxRVxsfxu3-z0Hu Những phát minh của nhân loại, Công nghệ tương lai, khoa học công nghệ, khám phá thế giới, khoa học kỹ thuật, Nat Geo Wild, National Geographic, Thời gian, Thuyết tương […]
Inventions That Changed The World Rubber – Cao su Xem các tập khác thuộc chủ đề này ở đây : https://www.youtube.com/playlist?list=PLmWnAlVYiqoEj2fQ-FtxRVxsfxu3-z0Hu Những phát minh của nhân loại, Công nghệ tương lai, khoa học công nghệ, khám phá thế giới, khoa học kỹ thuật, Nat Geo Wild, National Geographic, Thời gian, Thuyết tương đối, Nova, Human, […]
Inventions That Changed The World Resistor – Điện trở Xem các tập khác thuộc chủ đề này ở đây : https://www.youtube.com/playlist?list=PLmWnAlVYiqoEj2fQ-FtxRVxsfxu3-z0Hu Những phát minh của nhân loại, Công nghệ tương lai, khoa học công nghệ, khám phá thế giới, khoa học kỹ thuật, Nat Geo Wild, National Geographic, Thời gian, Thuyết tương đối, Nova, Human, […]
Inventions That Changed The World Polymer Chemical – Hóa học Polymer Xem các tập khác thuộc chủ đề này ở đây : https://www.youtube.com/playlist?list=PLmWnAlVYiqoEj2fQ-FtxRVxsfxu3-z0Hu Những phát minh của nhân loại, Công nghệ tương lai, khoa học công nghệ, khám phá thế giới, khoa học kỹ thuật, Nat Geo Wild, National Geographic, Thời gian, Thuyết tương đối, […]
Sikorsky – Erickson Air Crane S64 “Incredible Hulk” Xem các tập khác thuộc chủ đề này ở đây : https://www.youtube.com/playlist?list=PLiiBa13ZLFn08vUQrddvRVtVzE3PYBpMm Cơ học lượng tử, Công nghệ tương lai, khoa học công nghệ, khám phá thế giới, khoa học kỹ thuật, Nat Geo Wild, National Geographic, Thời gian, Thuyết tương đối, Nova, Human, Loài người, Discovery, […]
http://youtu.be/dJxmm2a1SLg Những ngành khoa học tiên phong Biểu tượng khoa học và nghệ thuật của những cây cầu Xem các tập khác thuộc chủ đề này ở đây : https://www.youtube.com/playlist?list=PLcX-F1k7w5pnfBYZwxRr1W1bJEjYzkKkR Công nghệ tương lai, khoa học công nghệ, khám phá thế giới, khoa học kỹ thuật, Nat Geo Wild, National Geographic, Thời gian, Thuyết tương […]

ĐỂ ỦNG HỘ WEB – CÁC BẠN NHỚ BẤM QUẢNG CÁO Ở DƯỚI NHÉ!

Return to Top ▲Return to Top ▲