Home Khoa Học Công Nghệ 100 Khám phá vĩ đại – Ep1 Thiên văn học – HD Thuyết minh

100 Khám phá vĩ đại – Ep1 Thiên văn học – HD Thuyết minh

25
61
ĐỂ ỦNG HỘ WEB – CÁC BẠN NHỚ BẤM QUẢNG CÁO Ở DƯỚI NHÉ!

Discovery : 100 Greatest Discoveries Ep1 Astronomy – Thuyết minh VTC
Phần 1 : 13 Khám phá thiên văn vĩ đại.
Xem các tập khác thuộc series này ở đây : https://www.youtube.com/playlist?list=PLiiBa13ZLFn2B6zF7PnX2_aOPibZ29Vvq

Bình luận

Bình luận

ĐỂ ỦNG HỘ WEB – CÁC BẠN NHỚ BẤM QUẢNG CÁO Ở DƯỚI NHÉ!

Return to Top ▲Return to Top ▲